600 436 355 09:00 - 17:00 (Pn-Pt)

Porady

Porady prawne

kancelaria radcy prawnego specjalizacja rozwody
20.08.2021

Radca prawny rozwód Grudziądz

Statystycznie, jedna trzecia małżeństw w Polsce kończy się rozwodem. Większość rozwodów zapada bez orzekania o winie, zaś w przypadku gdy wina jest orzekana przez Sąd, zdecydowanie częściej za winnego rozpadu uznaje się mężczyznę, niż kobietę.

Ograniczenie praw rodzicielskich
06.09.2021

Ograniczenie praw rodzicielskich

Dziecko, co do zasady, aż do pełnoletności pozostaje pod władzą rodzicielską, przysługującą obojgu rodzicom. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka.

Usługi windylacji dla firm
13.09.2021

Windykacja należności

Windykacja należności obejmuje najpierw etap przedsądowy, polubowny, w ramach którego kancelaria najpierw zapoznaje się ze stanem sprawy,zazwyczaj, dłużnik otrzymuje wezwanie do zapłaty, przygotowane i wysłane przez kancelarię. Niekiedy po tym etapie dojdzie do podpisania ugody.

kancelaria radcy prawnego prawo spadkowe
03.11.2021

Prawo spadkowe, usługi w Grudziądzu

Z chwilą śmierci spadkodawcy następuje tzw. otwarcie spadku. Spadkobiercy mogą dziedziczyć albo na podst. ustawy (jest to uregulowane w Kodeksie Cywilnym) albo na podst. testamentu, sporządzonego przez spadkodawcę. Co do zasady wszystkie długi i zobowiązania, które zaciągnął spadkodawca obciążają spadkobierców.

Umów spotkanie